© AGJ Vloeren: Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AGJ Vloeren.
AGJ Vloeren
Molenbelt 17
8131 BG WIJHE

Telefoon 0570 522743
Fax 0570 524665
Mobiel 06 53 243061
E-mail info@agjvloeren.nl